İNGEV’den Suriyeli Kobiler için Önemli Bir Ağ Geliştirme Toplantısı/ 26 Kasım, İstanbul Politikalar Merkezi

İNGEV'den Suriyeli Kobiler için Önemli Bir Ağ Geliştirme Toplantısı/ 26 Kasım, İstanbul Politikalar Merkezi

İNGEV'den Suriyeli Kobiler için Önemli Bir Ağ Geliştirme Toplantısı/ 26 Kasım, İstanbul Politikalar Merkezi

 

 

 

 

 

 

 

EBRD finansmanıyla yürüttüğümüz “Suriyeli Girişimciler için İş Geliştirme Mentorluğu” projesi kapsamında, etkin mentorluk ve ağ geliştirme faaliyetleri ile fark yaratmaya devam ediyoruz. Suriyeli girişimcilerin Türkiye’de ekonomiye ve istihdama katkılarını geliştirmek için birçok proje yürüten İNGEV, 26 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği ağ geliştirme toplantısı ile girişimcileri önemli kamu ve özel sektör kuruluşları ile bir araya getirdi. İSTKA Invest in Istanbul’un sunumu ile başlayan etkinlikte, İstanbul’da yeni ticari dinamikler, yatırımlar ve potansiyel fırsatlar konuşulurken, KOSGEB de Kobi üyeliği, girişimcilik, AR-GE, İşletme geliştirme ve Kobi finansman destekleri konusunda bilgi verdi. Girişimcilerin büyük bir kısmının ihracat yapması dolayısı ile, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplantıda hazır bulundu ve TİM’in yapısı, sahip olduğu farklı sektörleri hedefleyen İhracatçı Birlikleri ve teşvikler konusunda bilgilendirme yaptı. Son olarak da Türkiye’nin en büyük dijital ajansı 4129Grey’in sunumu ile girişimciler, sosyal medya üzerinden daha doğru ve stratejik bir şekilde dijital pazarlama ve satış kanallarını etkinleştirme konularında haberdar edildi. Sosyal medyada kobileri destekleyen özellikle Facebook ve Instagram gibi araçların daha etkin kullanımı, ticaretlerini geliştirmede önemli bir safha. Projenin bundan sonraki aşamasında verilen mentorluk ve geliştirilen ağ ilişkilerinin sosyal etkisine odaklanılacak.


Suriyeli Kobiler, İTO ve KOSGEB’le Buluştu / 27 Eylül, İstanbul Ticaret Odası

Suriyeli Kobiler, İTO ve KOSGEB'le Buluştu / 27 Eylül, İstanbul Ticaret Odası Suriyeli Kobiler, İTO ve KOSGEB'le Buluştu / 27 Eylül, İstanbul Ticaret Odası

EBRD finansmanı ile yürüttüğümüz “Suriyeli Girişimciler için İş Geliştirme Mentorluğu” projesinin ilk büyük ağ geliştirme toplantısı, Suriyeli girişimcilerden büyük rağbet gördü. Tekstil, Gıda, Mobilya, IT ve Üretici sektörlerden birçok Suriyeli Kobiyi bir araya getiren toplantıda, İTO ve KOSGEB temsilcileri katılımcıları kurumlarına dair bilgilendirdi. İTO Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü temsilcileri, Suriyeli Kobileri, İstanbul Ticaret Odası tarihçesi, kurumsal yapısı, aktivite ve etkinlikleri konusunda bilgilendirirken, Ticaret Bakanlığı’na bağlı kamu kurum niteliğinde bir meslek örgütü olması dolayısı ile bakanlığın teşvik, kredi imkanları ve oda bünyesinde verilen eğitim ve sempozyumlarla ile ilgili olarak da bir sunum yaptı. KOSGEB de Suriyeli şirket, temsilcilerini, Kobi finansman destekleri, eğitimler ve fuar teşvikleri ile ilgili aydınlattı.

UNDP & İNGEV işbirliğinde Suriyeli Girişimciler, Mersin’de “İhracat Fırsatları ve İş Geliştirme” Çalıştayında buluştu. Çalıştayda müşteri artırmak üzere pazarlama ve iş geliştirme, hukuki sorunlar ve çözümler, finansal yönetim ve Türk vergi sistemi konuları konuşuldu.

İNGEV, Building Markets ve Habitat Derneği işbirliğinde yürüttüğümüz “Business Mentors for Cohesion” projemizin son etkinliği olan “Yaratıcı ve Üretici Teknolojik Start-Uplar için Networking Buluşması”nı 14 Eylül’de 100’ün üzerinde Suriyeli girişimcinin katılımı ile  Maslak Kolektif House’da gerçekleştirdik.

Etkinlikte Türkiye’deki girişimci ekosistemi, alternatif girişim araçları ve girişim yaklaşımları hakkında bilgilendirilmeler yapıldı. Katılımcılara ayrıca, ilgi alanlarına göre, pazarlama, iş hayatında iletişim, itibar yönetimi ve genel hatlarıyla iş hukuku konularında özel eğitimler verildi ve soruları cevaplandı. Birçok girişimci, melek yatırımcılar ve finans çevrelerinden temsilcilerle tanışma imkanı edindi.

Etkinlik, Suriyeli girişimcilerin, fikirlerini, şirketlerini anlatmaları ve yeni fırsatlar yaratmalarını sağlamak amaçlı, yuvarlak masa görüşmeleri ile devam etti. İNGEV olarak, mülteci girişimlere desteğimiz gelecek projelerde de devam edecek.

İNGEV ve UNDP iş birliğiyle Suriyeli Girişimcilere Şirket Kurulumu, Çalışma İzni ve İş Geliştirme Danışmanlığı desteği projesi başladı. UNDP – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile yürütülen meslek edindirme çalışmalarının bir uzantısı mahiyetinde.

Projede mesleki eğitimlerden geçen Suriyelilerin iş sahibi olma süreçlerine destek verilmesi hedefleniyor.

Buna göre girişimciler çağrı merkezini arayarak Arapça destek, çalışma izni ve şirketleşme konusunda yardım alabiliyor. Ayrıca İNGEV GDM Adana ve Gaziantep’te iki uzmanı ekibine ilave etti. Böylece bu bölgelerde de yüz yüze danışmanlık desteği mümkün oluyor.

30-31.07.2018 Gaziantep / “Sektörel Yol Haritaları” ve “İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar” Çalıştayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi” kapsamında, “Sektörel Yol Haritaları Çalıştayları” ve “İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayları” düzenlendi. İki gün süren etkinliğin ilk gününde, İNGEV GDM bir stand ve danışmanlık masası kurarak, Türk ve Suriyeli girişimcilerin hukuki ve finansal alandaki sorunlarını yanıtladı. Etkinliğin ikinci gününde ise Building Markets ile ortaklaşa düzenlediğimiz eşleştirme (matchmaking) buluşmaları ile Türk ve Suriyeli iş insanlarını bir araya getirdik. Bu toplantılarla şehrin sanayi alt yapısı, sektör yelpazesi, iş gücü potansiyeli desteklenirken, Gaziantep’in Türkiye’nin gelecek vizyonunda daha fazla rol üstlenmesi amaçlanmakta.

 

11.07.2018 Mersin / “Mersin Dış Ticaret ve İş Geliştirme” Etkinliği

Building Markets ve Habitat Derneği ile yürüttüğümüz “Sosyal Uyum İçin İş Mentorleri” projesi kapsamında, Mersin’de yaşayan Türk ve Suriyeli iş insanlarını “Mersin Dış Ticaret ve İş Geliştirme Etkinliği”nde bir araya getirdi. Etkinlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Deniz Ticaret Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin International Port ve DEİK ile de işbirliği içinde gerçekleştirilen çalıştaya – Mersin bölgesindeki işletmelerin ihracat potansiyelini artırma amaçlanırken – dış ticaret sektöründe aktif 100’ü aşkın Türk ve Suriyeli şirket katıldı. Toplantıda düzenlenen panelde de AKİB, DEİK, ÇKA gibi kurumların çalışma alanları, iş insanları için fırsatlar ve teşvikler konuları panelistlerce tartışıldı. Çalıştayın son kısmında Türk ve Suriyeli iş insanları bir araya gelerek, yerel, bölgesel ve uluslararası kapsamda potansiyel işbirliği ve ortaklıklar üzerine görüşmeler gerçekleştirdiler.

İNGEV, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) desteği ile yürütmeye başladığı “Suriyeli Şirketler için İş Geliştirme Mentorluğu” projesinin başlangıç toplantısını kuvvetli bir katılımla gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmalarını İNGEV Başkanı Vural Çakır ve EBRD Ulusal Program Yöneticisi Serpil Çetinçift yaptılar. Ardından İNGEV Direktörü ve Danışma Kurulu Üyesi Berk Çoker, projenin detayları ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

İstanbul ve Mersin’deki farklı sektörlerden Suriyeli Kobileri ve sektörlerinde öncü mentorleri bir araya getiren proje, İstanbul ve Mersin’de 20’nin üzerinde Suriyeli şirketin, yeni iş ağlarına tanıtılmalarını sağlanacak. Bunun yanısıra, proje, Suriyeli Kobilerin pazarlama, iş geliştirme ve satış alanlarında kapasitelerini artırmaya da destek verecek.

Proje boyunca gerçekleştirilen girişimcilik bilgilendirme toplantılarından notlar:

Sultanbeyli Belediyesi – Bağcılar Kızılay Toplum Merkezi

Building Markets ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz “Mülteci Girişimciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, İNGEV olarak Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği’nin desteği ile “Suriyeli İşletmeler Bilgilendirme Toplantıları” serimizi başlattık. Toplantıya Sultanbeyli’de ikamet eden işletme sahipleri katıldı. Sultanbeyli’de 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından, 16 Ocak 2019 tarihinde Kızılay Toplum Merkezi’nin değerli desteği ile “Girişimcilik Bilgilendirme Toplantıları”mıza 2019’la, kaldığı yerden ve kuvvetli bir katılımla devam etti.

Sultanbeyli 27.12.2018

Bağcılar 16.01.2019


Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

İNGEV GDM’nin (İngev Girişimcilik Destek Merkezi) çalışmaları, ülke genelinde birçok Suriyeli işletme ve KOBİ tarafından biliniyor. Suriyeli şirketler farklı konularda danışmanlık hizmeti almak, potansiyel girişimciler de şirketlerini kurmak için kapımızı çalıyor. İNGEV GDM olarak, faaliyetlerimizi daha geniş kitlelere duyurabilmek amacı ile Suriyelilerin yoğun yaşadığı şehirlerde bilgilendirme toplantılarına imza atıyoruz. Bir başka bilgilendirme toplantımız Suriyelilerin İstanbul’dan sonra en yoğun yaşadığı Şanlıurfa’daydı. Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası himayesinde gerçekleşen etkinliğimizin açılış konuşmasını ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek yaptı. Toplantıya 35 Suriyeli işletme sahibi katılırken, İNGEV GDM’nin finans ve hukuk danışmanları katılımcıların sorularını cevapladı.

Şanlıurfa 20.06.2019


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası – T.C. Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilciliği

“Sosyal Uyum için İş Mentorları” projesi kapsamında, İNGEV olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilciliği’nin değerli desteği ile Girişimcilik Bilgilendirme Toplantımıza Gaziantep’te ticaret yapan 20 Suriyeli şirket sahibi katılırken, Kilis’teki toplantımıza Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. Bilgilendirme toplantısı, Kilis TSO Başkanı Sayın Hacı Mustafa Celkanlı’nın açılış konuşması ile başladı, ardından İNGEVGDM finans ve hukuk danışmanları mülteci girişimcilerin işgücü piyasasına dair sorularını yanıtladı.

Kilis 17.04.2019

Gaziantep 17.04.2019

Bildiğiniz üzere “Suriyeli Girişimciler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri”ne 2 aydır devam ediyorduk. 21-22 Şubatta İstanbul’da eğitimlerimize start verdik ve eğitimcilerimiz Levent Özkula ve Evren Doğanç, eğitimlerimizin faydalanıcılarına 4 farklı modülde eğitimler sundular. Bunlar, Türkiye’de Ticaret Dili ve Kültürü, Liderlik ve Takım İnşası, Şirketlerde Kurumsal İletişim ve Dijital Pazarlama ve Sunum Teknikleri modülleri idi. Eğitimlere 1000’in üzerinde başvuru geldi, 158 kişi bu eğitimlerden yararlandı. Eğitim katılımcıları, Suriyeli şirket sahipleri, şirket yöneticileri ve potansiyel girişimcilerden oluştu. Eğitimlerde kadın katılımcı oranı şehir başına %25’in üzerindeydi.

6 şehirde gerçekleştirilen eğitimler için İNGEV, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası Mahir Eller , Konya Kızılay Toplum Merkezi, Bursa Kızılay Toplum Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Abdullah Gül Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Bütün bu kurumlara buradan bir kez daha teşekkür ederiz.

Building Markets ve Habitat Derneği işbirliğinde yürüttüğümüz “Uyum için İş Mentorları” projemiz kapsamında 9 Nisan’da Türk ve Suriyeli kadın girişimcilerin katılımı ile TOBB himayesinde bir eko-sistem buluşması gerçekleştirdik. Toplantının açılış konuşmalarını TOBB’dan Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, Building Markets Türkiye Direktörü Başak Saral, İNGEV Direktörü Berk Çoker ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının moderatörlüğünü de üslenen Acar, Türkiye’de başarılı girişimlere imza atmış kadın girişimcilere söz verdi. Daha entegre bir girişimcilik eko-sistemi için ihtiyaçlar konusunda Türkiye’deki önemli sivil toplum kuruluşlarının üst düzey kadın yöneticileri fikirlerini paylaştılar.

Suriyeli kadın girişimciler, Türkiye’deki hayatları, iş kurarken yaşadıkları zorluklar ve beklentilerini katılımcılara anlattılar. Kadın girişimciler için büyüme fırsatları, yeni pazarlara açılımda ne gibi işbirlikleri kurulabilir, kamunun kadın girişimciliği konusunda atması gereken adımlar ve başarı nasıl artırılabilir konuları da masaya yatırıldı.

Building Markets ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz “Mülteci Girişimciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi açılış kokteylimiz, önemli sivil toplum, uluslararası kuruluş ve iş sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Açılış kokteyline, DEİK, Kızılay, İSTESOB, UNHCR, Sultanbeyli Belediyesi, UnitedWork, SIAD (Suriyeli İşadamları Derneği), SEF (Suriye Ekonomi Forumu), Suriye Dernekler Platformu, Save the Children, Mülteciler Derneği; buna ek olarak proje ortakları Habitat Derneği ve Building Markets temsilcileri katıldı.

İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi, Suriyeli girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve mevcut işletmelerinin kapasitelerini artırmaları için Danışmanlık, mentorluk, eğitim, şirket kurulum ve iş ağlarına erişim konularında Danışmanlık hizmeti veriyor.