İNGEV Girişimcilerle uzmanları bir araya getirdiği “İNGEV Danışmanlık Günleri” etkinliklerine webinarlar aracılığı ile devam ediyor.

13 Mayıs’da görsel öğeler ile şirketlerin, markaların ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında ve kampanya yürütülmesinde büyük avantaj sağlayan “İnstagram Pazarlaması” ile ilgili webinarımızı düzenledik. Sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanımız aracılığı ile 40 girişimci instagrama reklam verme, hedef kitle belirleme, fotoğraf özellikleri, metin belirleme alanlarında bilgilendirildiler ve farkındalıkları arttı.

20 Mayıs’da düzenlediğimiz “Networking – İş Bağlantıları Kurma” webinarında girişimciler iş bağlantısı kurma ve ağ oluşturmanın önemi, networking için hedef belirlerken dikkat edilecekler ve networking araçları ve platformları hakkında bilgi sahibi oldular. 30 kişinin katıldığı toplantıda girişimciler, networking’in daha da kritikleştiği bu dönemde merak ettikleri sorulara cevap buldular.

Yine 17 Haziran’da mültecileri desteklemek amacı ile farklı hizmetler veren MUDEM ortaklığı ile “İşveren Teşvikleri” konulu webinarımıza 35 Suriyeli iş insanı ve girişimci katıldı. Katılımcılar, özellikle SGK ve İŞKUR teşvikleri ve bu alandaki destekler ile ilgili sorularına cevap buldular ve webinar sonrasında İNGEV GDM finans uzmanımızdan da danışmanlık hizmeti aldılar.

İNGEV GDM girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri, mevcut işletmelerinin kapasitesini artırmaları ve büyümelerini desteklemek amacı ile farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Covid-19 “Evde Kal” dönemi ve sonrası, çalışanlarımızın ve İNGEV GDM yararlanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve hizmet sürekliliğimizi de güvence altına almak için kurduğumuz online hizmet altyapısı ile Girişimcilik Destek Hattımız ve Girişimcilik Destek Merkezimiz çalışmalarını dur duraksız sürdürüyor.

Arapça Destek Hattımız bu dönemde 1200’ün üzerinde çağrı cevaplayarak girişimcilerin hukuk, finans, istihdam, teşvikler alanında sorularını cevapladı. Bu dönemde 250’nin üzerinde girişimciye iş etkisi yaratmak amacı ile iş fikri geliştirme, iş planı ve pazarlama planı hazırlama, marka konumlandırma, satış, dağıtım, kanal yönetimi, fiyatlandırma gibi farklı alanlarda danışmanlık hizmeti sunduk. Girişimcilere iş hukuku, şirket kayıt işlemleri, finansal planlama, vergi sistemleri ve Covid- 19 dönenimde teşvikler hakkında birebir bilgilendirme yapıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yaratıcı endüstriler, imalat, tekstil, inşaat, gıda sektörlerinde 25 şirketin kuruluşu gerçekleştirildi ve bu şirketlere muhasebe ve çalışma izni desteği veriliyor.

Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz, pazara girişini ve büyümesini desteklediğimiz şirketler yurtiçi ve yurtdışı satışlarını büyütürken, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyorlar.

Umuyoruz ki ülkemiz ve dünya Korona virüs salgınında düşüş dönemine girdi.  Ben buna Korona sonrasına geçiş dönemi diyorum. Çok cephede uğraşmamız gerekecek bir ara dönem. Toplumsal bir seferberlik bizi bekliyor.

Etkin kamu ve yerel yönetim politikalarının yanı sıra, STK ve fon sağlayan kuruluşların da bu seferberlikte önemli rolleri olmalı. Kamu, yerel yönetim ve STK koordinasyonunun etkinliği başarılı bir süreç yönetiminin anahtarıdır. Hayat bütün karar vericiler gibi sivil toplum eko-sistemini de davranış değişikliklerine zorluyor:

  1. Hızlı davranabilmek (sense of urgency): Uzun planlamalar ve bol bol tartışmalardan çok, minimum bürokrasi ile karar alıp aksiyona hızlı geçebilmeliyiz. Daha az toplantı daha çok iş.
  2. Esnek olabilmek: Birçok fon ve STK’nın, tıpkı kamu gibi uzun vadeli planlara bağlı olarak çalıştığını biliyoruz. Şimdi ise belki dünyanın gördüğü en sorunlu dönemdeyiz. Planları değiştirebilecek, yeni sorunları adresleyebilecek kadar esnek olabilmeliyiz.
  3. Uyarlamak: Çalışma biçimimizi, yöntemlerimizi yeni döneme uyarlayabilmeliyiz. Sosyal destek programları yeni koşullarda sürdürülebilir olmalı.

Korona sonrasına geçiş ara dönemi için iki ana alanın ustalıkla detaylandırılması gerekecektir. Başta istihdam, ekonomik aktivitelerin ana kaynağı olan KOBİ’lerin ve kooperatiflerin desteklenmesi ile dijital vatandaşlığın yaygınlaştırılıp derinleştirilmesi.

KOBİ’ler için bir çırpıda şunları sayabiliriz:

İşe dönüş hibeleri, satış geliştirme eğitimleri, dijital satışa yönelik altyapı kurulması için eğitim ve uygulama destekleri, sosyal medyada reklam uygulama destekleri, tedarik zinciri içindeki iş kontratlarının teşvik edilmesi, talep yaratmaya yönelik tüketici toplulukları oluşturma ve farkındalık yaratma çalışmaları, satış hijyeni geliştirmeye yönelik destekler.

Bütün bu desteklerin hedefi işleri aktivize etmektir. Daha az eğitim daha çok aksiyon aşamasındayız.

Dijital vatandaşlığın yaygınlaşması ve derinleşmesi için internet erişim destekleri, cihaz destekleri, okuryazarlık düzeyini aşan dijital kullanım becerilerinin gelişmesi gibi birçok katkıya ihtiyaç vardır. Yerel yönetim, vatandaş ve işletmeler arasındaki ilişkilerin “interaktif” olarak dijital ortama taşınması ve yapay zeka algoritmaları ile desteklenmesi, bunlara yönelik veri tabanları inşasını da bu sürecin bir parçası olarak görmeliyiz.

Korona sonrasına geçiş dönemindeki çalışmalarımız, tahribat düzeyini beklenenden çok daha aza indirebilir.

Ocak ayında başlayan İNGEV webinarlarını haftalık seriler halinde canlı olarak yayınlamaya başladık ve Suriyeli girişimcileri Covid-19 kapsamında mali destekler ve düzenlemeler, bu dönemde yasal süreçler, işveren ve çalışanlar için güncel mevzuatlar hakkında bilgilendirdik.

Ayrıca, KOSGEB destekleri, şirket kuruluşu sonrasında şirketlerin mali yükümlülükleri, dijital pazarlama konularında düzenlediğimiz webinarlarla da 200’ün üzerinde girişimcinin ve şirketin mevcut kapasitelerini artırmasına destek olduk. Haftalık webinarlarımızı Zoom ve Facebook’dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

İNGEV GDM girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri, mevcut işletmelerinin kapasitesini artırmaları ve ekonomiye katkı sağlayan sürdürülebilir işletmelere sahip olmalarını desteklemek amacı ile farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Korona Virüs döneminde, çalışanlarımızın ve GDM yararlanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve hizmet sürekliliğimizi güvence altına almak için, uzaktan çalışma ve online hizmet altyapımızı güçlendirdik.

Arapça Destek Hattımız bu dönemde 1000’in üzerinde çağrı cevaplayarak girişimcilerin hukuk, finans, istihdam, teşvikler alanında sorularını cevapladı. Bu dönemde 150’nin üzerinde girişimciye hukuk, finans, iş geliştirme, satış ve pazarlama alanlarında bire bir online danışmanlık hizmeti verdik.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yaratıcı endüstriler, imalat, tekstil, inşaat, gıda sektörlerinde 20 şirketin kuruluşunu gerçekleştirdik ve bu şirketlere muhasebe ve çalışma izni desteği veriyoruz.

İNGEV Dijital Destek Merkezi (DDM) çalışmalarına başladı. Kamal Bakour liderliğindeki çalışmalar, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak üç dilde yürüyor. Verilen destekler arasında web sitesi kurulum ve geliştirme, içerik oluşturma ve geliştirme, grafik tasarımlar, sosyal medya kurulum ve yönetimi yer alıyor. İNGEV girişimcilik desteklerinin bir devamı niteliğindeki faaliyetlerin temel hedef kitlesi küçük ve orta boy işletmeler ve “start-up”lar.

Türkiye’de çoğunluk toplumda cinsiyet eşitsizliğinin var olduğunda hemfikir olsa da bunu doğal kabul etme riskimiz var. Toplumun sadece %29’u kadın ve erkeğin eşit imkanlara sahip olduğunu düşünüyor. Erkeklerin çoğunluğu “Türkiye’de kadın olmanın daha zor” olduğunu ve “toplumsal hayatta kadınların erkeklerden daha çok sorun yaşadığını” kabul ediyor; ama bu kabullenilmiş.

İNGEV TAM ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile hazırlanan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre eşitlik doğrultusunda epey yol almış durumdayız ama daha önümüzde alınacak epey de yol var.

Toplumda her dört kişiden üçü “kadının çalışma hayatına katılmasıyla aile birliğinin bozulacağını” düşünmüyor, “kadınların aktif olarak iş hayatında yer almasının ülke ekonomisi için olumlu” olacağını söylüyor. Buna karşılık, yaklaşık her dört erkekten biri de “kocası izin vermiyorsa kadın çalışmamalıdır” görüşünde. Çalışma hayatı da kadınlar için sancılı. “Kadınların çalışırken ayrımcılığa uğradığı” konusunda kadınlar (%63) ve erkekler (%54) hemfikir.

Toplum genelinde büyük çoğunluk şiddete karşı olduğunu belirtiyor. Öbür taraftan hala belirli durumlarda kadına şiddeti destekleyen azımsanmayacak bir kitle de var. Erkeklerin %10’u “bazı durumlarda kadına eşi tarafından tokat atılabileceği” fikrine sahip. Kadına yönelik şiddet için önemli bir sorun da (%26) her dört erkekten birinin “kadın, kocası kendisine vurursa bunu başkalarına anlatmamalıdır” şeklinde düşünüyor olabilmesi.

Basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.

Raporla ilgili bilgi ve sorularınız için: can.cakir@İNGEV.org

İNGEV’in İPM ve Oxford iş birliğinde hazırladığı “Yerel Yönetimler için Dijital Yönetişim Fırsatları” raporu yayınladı. Rapor Korona virüs salgını ile hayati önem kazanan bir konuyu inceliyor. İNGEV Başkanı Vural Çakır, yazdığı önsözde fırsatlara şöyle değindi:

Korona salgını belediye vatandaş ilişkisinin dijital ortamda ve çift yönlü işleyecek, algoritmalarla desteklenen bir zemine oturtulmasının ne kadar kritik olduğunu gösterdi.  Bazen mahalle, bazen belki sokak bazında oluşturulmuş dijital yurttaş gruplarıyla belediye yönetimleri arasında işleyen platformlar gerekiyor.

Belediyeler birçok kamu kurumu ile iş birliği içinde çalışmak, karar almak ve uygulama koordinasyonu sağlamak durumundalar. Dijital dönüşüm burada da süreci kökünden değiştirecek imkanlar yaratabilir. Yaşadığımız salgın koordinasyon ağlarının kurulması ve çalışması ile ilgili kuralların oluşturulmasına olan ihtiyacı gösterdi.

Büyükşehirler veya ilçeler bazında belediye ve STK yönetimlerini dijital ortamda bir araya getiren, kendi uzmanlıklarına, işleyiş sistemlerine ve aksiyon kurallarına sahip ağların oluşması için artık hızlanma zamanıdır.”

Raporun tamamı için tıklayınız…

Raporla ilgili bilgi ve sorularınız için  berk.coker@ingev.org

İNGEV TAM’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile hazırladığı Sosyal Medya Güven Araştırması sonuçlandı. Sosyal medyaya yakıştırılabilecek en uygun tanımlama “kirli ve özgür” olması.

Toplumun %56’sı sosyal medyayı “özgür haber alma kaynağı” olarak tanımlarken %61’i ise sosyal medyanın “yalancı hesaplarla dolu” olduğunu düşünüyor. Araştırma “herkesin haberi kendine” gibi bir “post-truth” dönem gerçeğine de işaret ediyor. Toplumun üçte biri sosyal medyadan aldıkları habere kendi düşüncelerine uygunsa güveniyor.

Genelde medyaya yönelik güven düşüklüğünü biliyoruz. Toplumda geleneksel ve dijital haber alma mecralarına güvenenler yüzde 40’ı bile bulmuyor. Ancak, geleneksel mecralar güven açısından sosyal medyanın bir adım önünde.

Türkiye’de her dört kişiden sadece biri sosyal medyada aktif kullanıcı durumunda. Çoğunluğun pasif takipçi olması etkileşimlerin de düşük olmasına yol açıyor.  Sosyal medya “bilgi almak” veya “bilgiyi teyit etmek” amaçlarıyla kullanılıyor.

Araştırma çerçevesinde Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu’nun yazdığı değerlendirmeye ulaşmak için tıklayınız. *

Basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.

Araştırma Raporuyla ilgili bilgi ve sorularınız için can.cakir@ingev.org

Sağlık Bakanlığının günlük verileri yayınlamasının hemen ardından, her akşam saat 21.00 de İNGEV’den Temel Gösterge ve Trend Tabloları yayınlanıyor. Böylece, izleyicilerin değişimi daha rahat izlemeleri sağlanıyor.

Günlük değişimin yanı sıra verilen trend tabloları salgının gelişim doğrultusunu daha kolay izlemeyi ve yorumlamayı sağlıyor. İncelenen göstergeler arasında vaka sayısının test sayısına oranı, vefatların ve iyileşmelerin vaka sayılarına oranı gibi göstergeler var. Bülteni hazırladığımız son günde test edilenler içinde rastlanan vaka sayısı yüzde 8,2 ile sürecin en düşük noktasına inerken, iyileşme oranı da yüzde 50’yi aşmıştı. Umarız siz bülteni okurken çok daha iyi rakamlar ortaya çıkmış olur.

Covid-19 Trend tabloları için tıklayınız.