İNGEV, Suriyeli Kobilerin İş Ağlarını Büyütmeye Devam Ediyor

İNGEV’den Suriyeli Kobiler için Önemli Bir Ağ Geliştirme Toplantısı/ 26 Kasım, İstanbul Politikalar Merkezi

İNGEV'den Suriyeli Kobiler için Önemli Bir Ağ Geliştirme Toplantısı/ 26 Kasım, İstanbul Politikalar Merkezi

İNGEV'den Suriyeli Kobiler için Önemli Bir Ağ Geliştirme Toplantısı/ 26 Kasım, İstanbul Politikalar Merkezi

 

 

 

 

 

 

 

EBRD finansmanıyla yürüttüğümüz “Suriyeli Girişimciler için İş Geliştirme Mentorluğu” projesi kapsamında, etkin mentorluk ve ağ geliştirme faaliyetleri ile fark yaratmaya devam ediyoruz. Suriyeli girişimcilerin Türkiye’de ekonomiye ve istihdama katkılarını geliştirmek için birçok proje yürüten İNGEV, 26 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği ağ geliştirme toplantısı ile girişimcileri önemli kamu ve özel sektör kuruluşları ile bir araya getirdi. İSTKA Invest in Istanbul’un sunumu ile başlayan etkinlikte, İstanbul’da yeni ticari dinamikler, yatırımlar ve potansiyel fırsatlar konuşulurken, KOSGEB de Kobi üyeliği, girişimcilik, AR-GE, İşletme geliştirme ve Kobi finansman destekleri konusunda bilgi verdi. Girişimcilerin büyük bir kısmının ihracat yapması dolayısı ile, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplantıda hazır bulundu ve TİM’in yapısı, sahip olduğu farklı sektörleri hedefleyen İhracatçı Birlikleri ve teşvikler konusunda bilgilendirme yaptı. Son olarak da Türkiye’nin en büyük dijital ajansı 4129Grey’in sunumu ile girişimciler, sosyal medya üzerinden daha doğru ve stratejik bir şekilde dijital pazarlama ve satış kanallarını etkinleştirme konularında haberdar edildi. Sosyal medyada kobileri destekleyen özellikle Facebook ve Instagram gibi araçların daha etkin kullanımı, ticaretlerini geliştirmede önemli bir safha. Projenin bundan sonraki aşamasında verilen mentorluk ve geliştirilen ağ ilişkilerinin sosyal etkisine odaklanılacak.


Suriyeli Kobiler, İTO ve KOSGEB’le Buluştu / 27 Eylül, İstanbul Ticaret Odası

Suriyeli Kobiler, İTO ve KOSGEB'le Buluştu / 27 Eylül, İstanbul Ticaret Odası Suriyeli Kobiler, İTO ve KOSGEB'le Buluştu / 27 Eylül, İstanbul Ticaret Odası

EBRD finansmanı ile yürüttüğümüz “Suriyeli Girişimciler için İş Geliştirme Mentorluğu” projesinin ilk büyük ağ geliştirme toplantısı, Suriyeli girişimcilerden büyük rağbet gördü. Tekstil, Gıda, Mobilya, IT ve Üretici sektörlerden birçok Suriyeli Kobiyi bir araya getiren toplantıda, İTO ve KOSGEB temsilcileri katılımcıları kurumlarına dair bilgilendirdi. İTO Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü temsilcileri, Suriyeli Kobileri, İstanbul Ticaret Odası tarihçesi, kurumsal yapısı, aktivite ve etkinlikleri konusunda bilgilendirirken, Ticaret Bakanlığı’na bağlı kamu kurum niteliğinde bir meslek örgütü olması dolayısı ile bakanlığın teşvik, kredi imkanları ve oda bünyesinde verilen eğitim ve sempozyumlarla ile ilgili olarak da bir sunum yaptı. KOSGEB de Suriyeli şirket, temsilcilerini, Kobi finansman destekleri, eğitimler ve fuar teşvikleri ile ilgili aydınlattı.