Türkiye ekonomisine istihdam, ekonomi büyüme ve ihracat gibi konularda büyük destekleri olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik olarak (KOBİ) ILO Türkiye Ofisi ve INGEV iş birliğinde “Kobi Büyüme Programı” başlatılmıştır.

KOBİ Büyüme Programı; KOVID-19’dan etkilenen küçük işletmelere dönemin getirdiği yeni iş yapma biçimlerine uyum sağlama, dijital dönüşüme ayak uydurma, yeni pazarlara erişme amaçları için teknik ve finansal destekler sağlayarak yeniden yapılanma süreçlerine destek vermeyi hedeflemektedir.

Bu programın ilk aşamasında iş geliştirme/dijital dönüşüm alanlarını belirlemek amacıyla 30 işletmeye toplam 180 saat, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun mentorluk hizmeti sağlanmıştır.

Programın ikinci aşamasında ise; ihtiyaçları belirlenen/ihtiyaçlarını belirleyen 8 işletmeye geliştirilmiş iş planlarını hayata geçirmeleri için 30.000TL’ye kadar olan mali destek sağlanacaktır.

Hibe Programına başvurular; mentorluk desteğinden faydalanan işletmelerin yanı sıra aşağıdaki kriterleri sağlayan tüm işletmeler için açıktır.

Kimler Başvurabilir?

 • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olma,
 • 01.01.2020 tarihinden önce kurulmuş, İstanbul ilinde kayıtlı bir işletmeye sahip olmak,
 • Yabancılar için İstanbul ilinde kayıtlı olmak, çalışma iznine sahip veya başvuru yapmış olmak,
 • İstanbul ilinde ikamet etmek,
 • Geçerli kimlik belgesine sahip olmak,

Uygulama Takvimi

Başvuru alımı ve akabinde gerçekleşecek süreçlerle ilgili detaylı uygulama takvimini aşağıda bulabilirsiniz.

Başvuruların alınması25 Ekim – 1 Kasım
Uygunluk kontrolü ve kısa liste hazırlanması
1 Kasım – 3 Kasım
Kısa listeye seçilen katılımcıların sunum günü8 Kasım – 12 Kasım
Finansal destek için seçilen yararlanıcıların duyurulması12 Kasım
Bilgilendirme toplantısı15 Kasım
Ödeme ve takip desteği15 Kasım – 10 Aralık

Sıkça Sorulan Sorular

 • Programın amaçlarına uygun yeni iş yapma biçimlerine uyum sağlamayı amaçlayan, dijital dönüşümü, yeni pazarlara erişimi öncelikleyen,
 • Büyüme ve istihdam potansiyeli olan,
 • Yenilikçi ve teknolojik bir ürün veya hizmet sunan,
 • Genç girişimci, kadın girişimci ve engelli girişimci olan,
 • Ekonomik ve sosyal fayda sağlama potansiyeli yüksek olan,
 • Kayıtlı çalışan sayısı yüksek olan,
 • 2020 yıl cirosu 200.000 TL’den fazla olanlara öncelik verilecektir.

Program, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülmekte olup, başvuruların alınması, başvuruların takibi ve ön değerlendirme süreçlerinde İnsani Gelişme Vakfı (INGEV) operasyonel ve uygulama desteği verecektir.

ILO Türkiye Ofisi hibe programına liderlik ederken, INGEV yararlanıcı seçimi süreçlerine yardımcı olacak, değerlendirme komitesinin kurulmasını kolaylaştıracak ve programın etkin bir şekilde uygulanması için takip destekleri sağlayacaktır.

Başvurusu ön incelemeyi geçen adaylara yönelik iş planı yarışması düzenlenecektir. Online sunum ve soru-cevap şeklinde yapılacak iş planı yarışması Türkçe veya İngilizce dilinde gerçekleştirilecek ve başarılı adaylar ile karşılıklı sorumlulukları belirleyen hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Başarılı olan adaylara ayrıca ek danışmanlık desteği sağlanacaktır.

 • Eksiksiz doldurulmuş onaylı başvuru formu
 • Geçerli Geçici Koruma kartı veya kimlik fotokopisi
 • Geçici Koruma Kapsamı altındaki Suriyeliler için geçerli çalışma izni belgesi/ çalışma izni başvuru belgesi
 • Vergi levhası
 • İşyerinizde sigortalı çalışan var ise; Mayıs 2021 ayına ait sigortalı hizmet dökümü
 • Her işletme ve her başvuran sahibi destekten sadece bir defa faydalanabilecektir.
 • Aynı işletme üzerinde sadece bir başvuru kabul edilecektir.
 • Başvuranın başka bir işletmesi var ise o işletme üzerinde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • İlk ödeme: Avans olarak hibe desteğinin %25’i,
 • İkinci ödeme: Hibe kazananının doldurması gereken evrakları teslim edip ILO Türkiye Ofisi’nden izin alındıktan sonra geri kalan (%75) ödeme gerçekleşecektir.

Hibe kapsamında iş planlarında öngörülen veya uygulama sırasında ortaya çıkan uygun teknik giderler aşağıdaki listeye uygun olmalıdır. Hibe almaya hak kazananlar ile birlikte tahmini harcama planı hazırlanacaktır. Harcamaların bu plana uygun yapılması talep edilecektir. Program kapsamında hibeye uygun giderler aşağıda verilmiştir. Bu giderler dışındaki bir kalemin hibe kapsamına alınması için INGEV ve ILO’dan onay alınması gerekecektir.

Hibeye Uygun Teknik Giderler
Makine, ekipman ve aletlerin satın alınması
İşletme/teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri
Ürün tasarımı
Pazarlama ve tanıtım
Bilgisayar ve yazılım satın alma