Sıkça Sorulan Sorular – İstihdam Kuralları

Geçici koruma kayıt tarihi üzerinden en az 6 ay geçen kişiler için çalışma izni başvurusu yapılabilir.

Çalışma izni başvurusu, kişiyi çalıştıracak işveren tarafından “e-Devlet” üzerinden yapılır.

 1. E-Devlet, devlet tarafından verilen kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması demektir.
 2. www.turkiye.gov.tr internet sitesi ile kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlanır.
 3. E-devlet giriş şifresi, Türkiye’de ikamet eden veya çalışan yabancılar tarafından alınabilir. Yabancıların şifre alabilmesi oturma izin belgesi ya da çalışma iznine sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birini PTT’ye ibraz ederek e-devlet şifresi alabilirler.
 1. Çalışma izni başvurusu,
  • sağlık meslek gruplarıyla ilgili olanlar Sağlık Bakanlığı’ndan;
  • eğitim meslek gruplarıyla ilgili olanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan ön izin almalıdır.
 2. Ön izin belgesi olmadan yapılan başvurular işlemden kaldırılır.
 3. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan Suriyelilere ilişkin ek bir izin süreci yoktur. Ancak il ve kota sınırlaması getirilebilmektedir.
 1. İş yerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, o iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının % 10’unu geçmemelidir.
 2. İşyeri bir e-devlet hesabına sahip olmalıdır.
 3. İşyeri, çalışma izni başvurusundan önce Geçici Koruma Statüsündeki kişi ile iş akdi sözleşmesi imzalamış olmalıdır.
 1. İşyeri, bu kurala tabi olmamak için, yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığını belgelendirmelidir.
 2. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne aynı iş için başvuru yapılıp 4 hafta boyunca uygun çalışan bulunamadığı belgelendirilmelidir.
 3. 4 haftalık süre, çalışma izni başvurusundan hemen önceki güncel 4 haftayı kapsamalıdır.
 1. Çalışacak kişi ile işveren iş akdi sözleşmesi imzalamalıdır.
 2. KEP adresi almalıdır.
 3. İşverenin e-devlet adresinden kullanıcı hesabı açıp E-Devlet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otomasyon sistemi üzerinden geçici koruma başvuru kapsamındaki kişiye ait bilgileri girmesi, kişinin bir fotoğrafını ve iş sözleşmesini yüklemesi gerekmektedir. İşverenin bu işlemi yapabilmesi için, e-devlet şifresi, KEP adresi ve e-imzasının bulunuyor olması gerekir; bunlar PTT şubelerinden alınabilir.
 4. İşveren vergi levhası da başvuru esnasında yüklenir.
 5. İşveren şahıs şirketi değilse, yukarıdakilere ek olarak, faaliyet belgesi, gelir tablosu, sgk tescil numarası ve firma sicil gazetesi bilgilerinin de e-devlet sistemi üzerinden yüklenmesi gerekir.
 6. İşveren çalışma izni tarihinden itibaren işçinin sigorta girişini SGK’ya bildirir.

Normal şartlar altında 30 gün içinde başvuru sonucu belli olacaktır.

 1. KEP adresi, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi demektir. Resmi geçerliliği olan bildirim ve tebligatların internet üzerinden yapılmasına olanak veren elektronik posta adresi anlamına gelir.
 2. Çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen kişinin KEP adresi bulunması şartı vardır. Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde çalışma izni başvurusu mümkün olamayacaktır.
 3. PTT’nin başvuru almaya yetkisi bulunan merkezlerinden alınabilir. Bunların listesi; http://pttkep.gov.tr/basvuru-merkezleri .
 1. Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir.
 2. Islak imza ile eşdeğerdedir.
 3. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.
 4. E-imza PTT’nin başvuru almaya yetkisi bulunan merkezlerinden alınabilir. Bunların listesi; http://pttkep.gov.tr/basvuru-merkezleri .
 5. E-imza, 1 yıldan 3 yıla değişen geçerlilik süresine göre 100 TL ile 200 TL arasında değişen ücretlerde alınır.

Türkiye Hükümeti, İŞKUR aracılığı ile istihdam ve kariyer danışmanlığı desteği verilmektedir.

 1. Geçici koruma statüsündeki kişi, bulunduğu ilçedeki İŞKUR Hizmet Merkezine gidilerek İŞKUR’a kayıt yaptırmalıdır.
 2. Ayrıca öz geçmişin İŞKUR veri tabanına eklenmesi gerekmektedir.
 3. İŞKUR merkezleri şu internet sitesinden görülebilir: https://www.iskur.gov.tr/iletisim/ . Bu websitesi altından İl Müdürlükleri sekmesinden bulunduğunuz ilin isminin üzerine gelerek size yakın ilçenin müdürlüğüne başvurunuz.

İŞKUR Doğrudan hizmet merkezlerinden veya internet üzerinden İŞKUR hizmetlerine erişilebilir.

 1. İŞKUR’a kayıt olan kişi için atanan meslek danışmanı
  • iş arama,
  • işe yerleşme,
  • meslek seçme,
  • meslek değiştirme,
  • iş tecrübesi kazanma

süreçlerinde yönlendirme desteği sağlamaktadır.

 1. İŞKUR tarafından, Suriye’den gelen geçici koruma statüsü sahiplerin,
  • Mesleki eğitim kurslarına, işbaşı eğitim programlarına ve girişimcilik eğitim programlarına katılımı sağlanabilir.