Sıkça Sorulan Sorular – Şirket Kurma Kuralları

Evet. Kuruluş işlemleri geçici koruma kimlik belgesinde yazılı 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası üzerinden yürütülür.

 1. Şirket kuruluş işlemleri kişinin kendisi, vekâlet verecekleri bir Türk vatandaşı veya bir mali müşavir tarafından yapılabilir.
 2. Başka bir kişiye vekâlet vermek için bir notere gitmeli ve vekâletname çıkarttırmalısınız. Notere ilgili vekâletin şirket kuruluş işlemleri için olduğu belirtilmeli ve bu konu başlığı hakkındaki vekâletname metninin kullanılması sağlanmalıdır.

Şirket tipi tanım ve detayları bir mali müşavir veya iş hukuku üzerine uzmanlaşan bir hukukçu ile görüşülmesi gereken detaylı konulardır. Ancak pratikte en önemli farkları şöyle özetlenebilir;

Şahıs Şirketi
 • Ortakların, işletmenin malvarlığı ve borçlarından tamamen sorumlu olduğu şirket yapısına şahıs şirketi denir.
 • Vergilerin daha düşük olması, hızlı kurulum ve kurulum maliyetinin daha az olması sebebiyle küçük ölçekte ticaret yapacak kişiler daha yüksek oranda tercih eder (bakkal, büfe, lokanta gibi).
 • Asgari sermaye gereksinimi yoktur.
Limited Şirket
 • Limited şirketler, ortakların piyasa borçları için sadece koydukları sermaye kadar, devlet borçlarından ise tamamen sorumlu oldukları şirket tipidir.
 • Asgari sermaye gereksinimi 10.000 TL’dir.

 

Anonim Şirket
 • Anonim şirketler, kanunen ortakların devlet ya da piyasa borçlarından sadece koydukları sermaye kadar sorumlu olduğu şirketlerdir.
 • Anonim şirketler, en az bir pay sahibi (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulur ve asgari sermaye gereksinimi 50.000 TL’dir.

 

 1. Şahıs şirketleri için sadece bir adımı; Anonim ve Limited şirketler için iki adımı kapsayan- kapsayan bir süreç bulunmaktadır.
 2. Şirket kuruluşu için anlaşılması şart olan mali müşavir’den bu konularda destek alınabilir. Bu adımların listesi için sonraki iki sayfada yer alan şemalara bakınız.
 3. Şirket kuruluşu adımları dışında, kuruluş sonrasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmalıdır. Bu ruhsat, işyeri açılacak bölgenin bulunduğu Belediye’ye başvurularak alınır.

ANONİM ŞİRKETLER – VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

GEREKEN BELGELER Nasıl Edinilir?
ANONİM ŞİRKETLER 1- Kira Kontratı Mülk sahibi ile firma arasında sözleşmenin noterden onaylı sureti. Kira kontratı firma ünvanı adına yapılır.
2-Noter onaylı yeminli tercüme edilmiş pasaport veya noter onaylı geçici koruma kimlik kartı Noterde sureti onaylatılır.
3-Mali Müşavirlik sözleşmesi Birlikte çalışılacak mali müşavirlik firması ile yapılan sözleşme
4-Kira kontratı ve Mali müşavir sözleşmesi damga vergisinin yatırıldığına dair vergi alındısı Açılış yapılacak vergi dairesinin veznesine yatırılır ve dekont alınır.
5-İkametgâh belgesi. Her bir şirket ortağı için ayrı ayrı kayıtlı oldukları İl nüfus müdürlüğünden alınır.
6-Noter Onaylı imza Sirküleri İmza sirküsü belirli bir ücret karşılığında noterden alınır.
Noterde alttakiler istenir; İmza sirküsünde adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi, Kuruluş  ticaret sicil gazetesi veya sicil tasdiknamesi.
7-Ticaret odası tarafından verilen sicil tasdiknamesi aslı İl ticaret odasına dilekçe ile başvuru yapılarak alınır.
8- Şirket ana sözleşmesi MERSİS’te oluşturulan şirket ana sözleşmesinin çıktısı alınır.

ANONİM ŞİRKETLER – TİCARET ODASI İŞLEMLERİ

GEREKEN BELGELER Nasıl Edinilir?
ANONİM ŞİRKETLER 1-Vergi dairesinden alınacak potansiyel vergi numarasını gösterir belge Bir önceki kutuda yer alan
Vergi dairesi adımları gerçekleştirilince alınmış olur.
2-Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve MERSİS sitemine yüklenmesi Online MERSİS sistemi üzerinden yapılır: https://mersis.gtb.gov.tr/
3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre hazırlanmış olan TAAHHÜTNAME Bağlı olunan Ticaret Odasının websitesinde örnekleri mevcuttur.
4-Başvuru Dilekçesi Bağlı olunan Ticaret Odasının websitesinde örnekleri mevcuttur.
5- Şirket sermayesinin on binde dördü tutarındaki paranın Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu Herhangi bir Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubesine yatırılabilir.
6- Oda kayıt beyannamesi Bağlı olunan Ticaret Odasının websitesinde örnekleri mevcuttur.
7-Ticaret odasında düzenlenecek olan imza beyannamesi Kayıt olunacak Ticaret Odasınca düzenlenir.
8-Ortakların yeminli tercüme edilmiş noter onaylı pasaport veya noter onaylı geçici koruma kimlik kartları (İstanbul Ticaret Odası noter onaylı tercüme edilmiş pasaport olmadan kuruluş işlemlerini kabul etmemektedir.) Noterde sureti onaylatılır.
9-İkametgâh belgesi. Her bir şirket ortağı için ayrı ayrı kayıtlı oldukları İl nüfus müdürlüğünden alınır.
10-Anonim şirketler için sermayenin ¼’ünün bankaya yatırıldığına dair banka mektubu. Şirketin çalışmak istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabilir.

LİMİTED ŞİRKETLER  – VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

GEREKEN BELGELER Nasıl Edinilir?
LİMİTED ŞİRKETLER 1- Kira Kontratı Mülk sahibi ile firma arasında sözleşmenin noterden onaylı sureti. Kira kontratı firma ünvanı adına yapılır.
2-Noter onaylı yeminli tercüme edilmiş pasaport veya noter onaylı geçici koruma kimlik kartı Noterde sureti onaylatılır.
3-Mali Müşavirlik sözleşmesi Birlikte çalışılacak mali müşavirlik firması ile yapılan sözleşme
4-Kira kontratı ve Mali müşavir sözleşmesi damga vergisinin yatırıldığına dair vergi alındısı Açılış yapılacak vergi dairesinin veznesine yatırılır ve dekont alınır.
5-İkametgâh belgesi. Her bir şirket ortağı için ayrı ayrı kayıtlı oldukları İl nüfus müdürlüğünden alınır.
6-Noter Onaylı imza Sirküleri İmza sirküsü belirli bir ücret karşılığında noterden alınır.
Noterde alttakiler istenir; İmza sirküsünde adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi, Kuruluş  ticaret sicil gazetesi veya sicil tasdiknamesi.
7-Ticaret odası tarafından verilen sicil tasdiknamesi aslı İl ticaret odasına dilekçe ile başvuru yapılarak alınır.
8-Şirket ana sözleşmesi MERSİS’te oluşturulan şirket ana sözleşmesinin çıktısı alınır.

LİMİTED ŞİRKETLER – TİCARET ODASI İŞLEMLERİ

GEREKEN BELGELER Nasıl Edinilir?
LİMİTED ŞİRKETLER 1-Vergi dairesinden alınacak potansiyel vergi numarasını gösterir belge Bir önceki sayfada yer alan Vergi dairesi adımları gerçekleştirilince alınmış olur.
2-Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve MERSİS sitemine yüklenmesi Online MERSİS sistemi üzerinden yapılır: https://mersis.gtb.gov.tr/
3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre hazırlanmış olan TAAHHÜTNAME Bağlı olunan Ticaret Odasının websitesinde örnekleri mevcuttur.
4-Başvuru Dilekçesi Bağlı olunan Ticaret Odasının websitesinde örnekleri mevcuttur.
5- Şirket sermayesinin on binde dördü tutarındaki paranın Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu Herhangi bir Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubesine yatırılabilir.
6- Oda kayıt beyannamesi Bağlı olunan Ticaret Odasının websitesinde örnekleri mevcuttur.
7-Ticaret odasında düzenlenecek olan imza beyannamesi Kayıt olunacak Ticaret Odasınca düzenlenir.
8-Ortakların yeminli tercüme edilmiş noter onaylı pasaport veya noter onaylı geçici koruma kimlik kartları (İstanbul Ticaret Odası noter onaylı tercüme edilmiş pasaport olmadan kuruluş işlemlerini kabul etmemektedir.) Noterde sureti onaylatılır.
9-İkametgâh belgesi. Her bir şirket ortağı için ayrı ayrı kayıtlı oldukları İl nüfus müdürlüğünden alınır.

ŞAHIS ŞİRKETLERİ – VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

GEREKEN BELGELER Nasıl Edinilir?
ŞAHIS ŞİRKETLERİ 1- Kira Kontratı Mülk sahibi ile firma arasında sözleşmenin noterden onaylı sureti. Kira kontratı firma ünvanı adına yapılır.
2-Noter onaylı yeminli tercüme edilmiş pasaport veya noter onaylı geçici koruma kimlik kartı Noterde sureti onaylatılır.
3-Mali Müşavirlik sözleşmesi Birlikte çalışılacak mali müşavirlik firması ile yapılan sözleşme
4-Kira kontratı ve Mali müşavir sözleşmesi damga vergisinin yatırıldığına dair vergi alındısı Açılış yapılacak vergi dairesinin veznesine yatırılır ve dekont alınır.
5-İkametgâh belgesi. Her bir şirket ortağı için ayrı ayrı kayıtlı oldukları İl nüfus müdürlüğünden alınır.
6-İmza beyannamesi Noterden düzenlenir.

*Şahıs şirketlerinde Ticaret Odası tescili şart değildir. Ancak isteğe bağlı yapılabilir.

**Eğer Şahıs Şirketi, ihracat yapacaksa Ticaret Odası’nda tescil yaptırıp İhracatçılar Birliği’ne kayıt olmalıdır.

 1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işyerinin açılacağı bölgenin belediyesinden alınır. Farklı belediyeler farklı başvuru koşulları uygulayabilmektedir.
 2. Aynı zamanda açılacak işyerinin tipine göre farklı gereklilikler olabilmektedir. Lütfen gideceğiniz belediyenin internet sitesinden başvuru koşullarını ve gerekli belgeleri öğreniniz.
 3. Genelde talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir;
 • Geçici Koruma Kimlik Kartı
 • Faaliyet Belgesi ildeki ticaret odasından alınır. Sadece Anonim ve Limited Şirketler içindir.
 • Kira Kontratı
 • Vergi Levhası
 • Yangın Söndürme Tüpü Faturası

Nihai olarak en doğru ve güncel bilgiler başvurulacak bankadan alınacak olsa da önemli konular şu şekildedir;

 1. Banka hesabı açılırken yabancının ilgili nüfus müdürlüğü kaydının olması gerekir.
 2. Üstteki kayda istinaden İkametgâh Belgesi alınmalıdır. İkametgah Belgesi’ni, nüfus müdürlüklerinden almak mümkündür.
 3. Diğer önemli şart abancı kimlik numarasının var olmasıdır.
 4. Gereken ek belgeler;
  • Limited ve anonim şirketler için banka başvurusunda imza sirküleri, vergi levhası, ticari sicil gazetesi gerekmektedir.
  • Şahıs şirketlerinde sadece vergi levhası ve imza beyannamesiyle işlem yapılır.
 5. Bazı banka şubeleri ortakların pasaportlarını talep edebilir.
 6. Talep edilecek evrak listesine farklı bankalar farklı eklemeler yapabilir.
 1. Eğer bu şirket şahıs şirketi ise bu tip şirketlerde ortaklık imkanı bulunmamaktadır.
 2. Eğer anonim şirket ise, sermaye değişiklikleri tescile tabii olmadığı için hisse devirleri; ortakların kendi aralarında düzenleyeceği hisse devir sözleşmesi ve pay devrinin ortaklar pay defterine işlenmesi ile yapılmaktadır.
 3. Eğer Limited Şirket ise alttaki belgeler kullanılarak ilgili ildeki Ticaret Odasına başvurularak ortaklık gerçekleşir;
 • Yabancı Ortaktan istenen belgeler;
  1. Yabancı ortağın, varsa tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti veya noter onaylı geçici koruma kimlik belgesi
  2. Vergi dairesinden alınmış potansiyel vergi numarasını gösterir yazı
  3. Noter onaylı İkametgah belgesi
 • Şirketten istenen belgeler;
  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Genel Kurul Kararı
  3. Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi